Jaktskyting

Konkurransesporten jaktskyting er laget for å trene opp jegernes skyteferdigheter. I dag konkurreres det innen jegertrap, leirduesti, figurjakt og jaktsti, som er konkurranser der det brukes hagle. Jaktfelt og elgskyting er konkurranseformer der det brukes rifle. Konkurranseformen Nordisk jaktskyting består av fire disipliner, to konkurranser der det skytes med hagle, og to der det skytes med rifle. Det arrangeres mange årlige stevner innen de ulike grenene av jaktskuting. Norgesmesterskapet er det største mesterskapet i Norge.NM blir arrangert av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Øvelsen Jaktsti ble tatt av NM-programmet i 2005. Nordisk jaktskyting er et årlig nordisk mesterskap der de nordiske landene bytter på å være arrangørland.Deltakerne i jaktskyting skal bruke vernebriller og lue. Konkurrentene er delt inn i flere klasser. Det finnes egne kvinneklasser, men kvinner kan også delta i samme klasse som menn dersom de ønsker det. Jaktskyting er fin trening for alle som ønsker å bli jegere, men man kan også drive med sporten bare for idrettens skyld, uten å jakte.